ข้อต่อตรง M22 ขนาด 2 หุน

฿25

สำหรับต่อกระบอก

ข้อต่อตรง M22 (1/4MIP x 1/4MIP) ข้อต่อตรง มีเกลียว 2 ด้าน เป็นเกลียวนอกขนาด 1/4 นิ้ว (2 หุน) ทั้ง 2 ด้าน

หมายเหตุ : จัดส่งทั่วประเทศ 50 บาท

ยี่ห้อ
ข้อต่อตรง M22 ขนาด 2 หุนข้อต่อตรง M22 ขนาด 2 หุน
฿25