ข้อต่อ 3 ทาง Speed Fit

฿30

สำหรับต่อสายน้ำ 2 หุน

ข้อต่อ 3 ทาง SPEED FIT (1/4OD x 1/4OD x1/4OD)

– เป็นข้อต่อ 3 ทางประเภทเสียบเร็ว (Speed Fit) ใช้ท่อน้ำเสียบต่อได้ทันทีไม่ต้องหมุนเกลียวล๊อก
– มีทางน้ำเข้าออก 3 ด้าน ทั้ง 3 ด้าน เป็นรูเสียบท่อน้ำขนาด 1/4 (2 หุน) OD (Outer Diameter)

หมายเหตุ : จัดส่งทั่วประเทศ 50 บาท

ข้อต่อ 3 ทาง Speed Fitข้อต่อ 3 ทาง Speed Fit
฿30