คลิปก้ามปู Big / Small สำหรับเกาะกระบอกกรอง

฿30

DUAL CLIP (2″x2.5″)

คลิปก้ามปู DUAL CLIP (2″x2.5″)

– เป็นอุปกรณ์สำหรับประกอบเครื่องกรองน้ำ 5-6-7 ขั้นตอนและ RO
– ทำจากพลาสติกเป็นรูปห่วงวงกลมคู่
– มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว
– ทำหน้าที่ยึดกระบอกกรอง ยึดไส้กรอง

หมายเหตุ : จัดส่งทั่วประเทศ 50 บาท

คลิปก้ามปู Big / Small สำหรับเกาะกระบอกกรองคลิปก้ามปู Big / Small สำหรับเกาะกระบอกกรอง
฿30