Sale!

ที่ขันกระบอกกรองน้ำ ประแจขันกระบอกกรองน้ำขนาดกลาง

Original price was: ฿150.Current price is: ฿75.

ที่ขันกระบอกกรองน้ำ ประแจขันกระบอกกรองน้ำขนาดกลาง เป็นที่ขันกระบอกกรองน้ำขนาดกลาง สำหรับขันกระบอกกรองน้ำแบบ Medium 10 นิ้ว

ที่ขันกระบอกกรองน้ำ ประแจขันกระบอกกรองน้ำขนาดกลาง

ที่ขันกระบอกกรองน้ำ ประแจขันกระบอกกรองน้ำขนาดกลาง เป็นที่ขันกระบอกกรองน้ำขนาดกลาง ใช้ได้กัยกระบอกดังต่อไปนี้

  1. กระบอกกรองน้ำ HDK ขนาด 10 นิ้ว ทางน้ำเข้าออก 4 หุน สีน้ำเงิน (1/2 นิ้ว)
  2. กระบอกกรองน้ำ Treatton Housing สีน้ำเงิน 10 นิ้ว ทางน้ำเข้าออก 3/4 นิ้ว (6 หุน) 

สำหรับขันกระบอกกรองน้ำแบบ Medium

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน

1. ที่ขันกระบอกขนาด Slim
2. ที่ขันกระบอกขนาด BigBlue

หมายเหตุ :

– หากลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้เรามีบริการเปลี่ยนให้ ในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล ค่าบริการเริ่มต้น 400 บาท
– ราคาที่เสนอรวมค่าบริการจัดส่งทั่วประเทศแล้ว (กรณีซือสินค้าเกิน 1,000 บาท) ต้องการให้เก็บเงินปลายทาง +5%
– มารับสินค้าเองที่หน้าร้านมีสวนลดเพิ่ม

ที่ขันกระบอกกรองน้ำ ประแจขันกระบอกกรองน้ำขนาดกลาง ที่ขันกระบอกกรองน้ำ ประแจขันกระบอกกรองน้ำขนาดกลาง
Original price was: ฿150.Current price is: ฿75.