สารกรองน้ำ Anthracite So Klear แอนทราไซต์ ขนาด 40 ลิตร

฿950

สารกรองน้ำ Anthracite So Klear แอนทราไซต์ ขนาด 40 ลิตร เป็นถ่านหินเกรดมาตราฐาน มีลักษณะดำเป็นเงา มันวาวมาก มีปริมาณคาร์บอนประมาณร้อยละ 82% ความชื้นต่ำ เป็นสารซึ่งละลายน้ำได้น้อยที่สุด  เมื่อเทียบกับถ่านหินชนิดอื่น สามารถทนต่อการกัดกร่อนของวัตถุเคมีได้ดี นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเป็นถ่านหินที่มีความบริสุทธิ์สูง มีสภาพการตกผลึกที่ดี

สารกรองน้ำ Anthracite So Klear แอนทราไซต์ ขนาด 40 ลิตร

สารกรองน้ำ Anthracite So Klear แอนทราไซต์ ขนาด 40 ลิตร เป็นถ่านหินเกรดมาตราฐาน มีลักษณะดำเป็นเงา มันวาวมาก มีปริมาณคาร์บอนประมาณร้อยละ 82% ความชื้นต่ำ เป็นสารซึ่งละลายน้ำได้น้อยที่สุด  เมื่อเทียบกับถ่านหินชนิดอื่น สามารถทนต่อการกัดกร่อนของวัตถุเคมีได้ดี นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเป็นถ่านหินที่มีความบริสุทธิ์สูง มีสภาพการตกผลึกที่ดี  ไม่เปราะแตก ไม่หักง่าย มีความแข็งแกร่งและทนทานมาก แร่แอนทราไซท์จึงได้รับการพัฒนาเป็นสารกรองน้ำที่ทำหน้าที่ขจัดตะกอน โคลนตมเพื่อทำให้น้ำสะอาด โดยมีชื่อเรียกกันทั่วไปว่า “สารกรองน้ำแอนทราไซท์” ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะใช้ร่วมกับทรายกรองน้ำ  สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองน้ำให้สูงขึ้น

คุณสมบัติของสารกรองน้ำแอนทราไซต์

– เก็บตะกอนน้ำไว้ที่ผิวภายนอก แร่แอนทราไซท์มิใช่เป็นสารกรองน้ำแบบเดียวกับ แอ็คติเว้ตเต็ดคาร์บอน ซึ่งดูดสารละลายที่อยู่ในน้ำไว้ภายในเพื่อทำให้น้ำใสสะอาด แต่เป็นสารซึ่งดักจับสารแขวนลอยต่าง ๆ ไว้ที่บริเวณภายนอกของตัวสาร และมีช่องว่างสามารถกักเก็บสารแขวนลอยได้ในปริมาณมาก วิธีนี้จึงทำให้แร่แอนทราไซท์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำมาล้างเพื่อกลับไปใช้งานได้อีก

– สามารถดักจับสารแขวนลอยไว้ได้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากทรายมีรูปร่างทางกายภาพเหมือนกันหมด และมีน้ำหนักมากเป็นสองเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับแร่แอนทราไซท์ การใช้สารกรองน้ำนาน ๆ หลายครั้งตะกอนจะสะสมจับตัวกันพอกหนามากขึ้นทุกที ทำให้น้ำซึมผ่านได้น้อยลงทุกที ดังนั้นทรายจึงไม่สามารถกักเก็บตะกอนไว้ได้เป็นจำนวนมาก ในทางตรงกันข้ามเม็ดแอนทราไซท์บริสุทธิ์ แต่ละเม็ดจะมีรูปลักษณ์ต่าง ๆ กันโดยธรรมชาติ ทำให้สามารถกักเก็บตะกอนไว้ได้เป็นจำนวนมาก น้ำจึงใสสะอาด

– รูปร่างของเม็ดแอนทราไซท์มีลักษณะแตกต่างกันไป ไม่เป็นแบบพิมพ์เดียวกันและมีน้ำหนักเบา ชั้นของแอนทราไซท์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกรองน้ำจึงไม่เกาะจับตัวกันแน่นมาก จึงเปิดช่องว่างให้น้ำซึมผ่านลงไปยังชั้นกรองน้ำซึ่งอยู่ชั้นล่างโดยง่าย ดังนั้นจึงสามารถจะกรองน้ำให้ใสสะอาดภายในเวลาอันรวดเร็ว ประสิทธิภาพของการกรองน้ำจะเกิดขึ้นในช่วงรอยต่อระหว่างแอนทราไซท์และทราย

– มีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีในอัตราสูง เนื่องจากแร่แอนทราไซท์มีคุณภาพดีและมีส่วนประกอบของธาตุคาร์บอนสูง จึงไม่ละลายในน้ำที่มีสภาพเป็นกรดหรือด่าง ดังนั้นจึงเหมาะที่จะใช้เป็นสารในการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารเคมี และใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมเคมี

– การทำความสะอาดทำได้โดยง่าย เนื่องจากแร่แอนทราไซท์เป็นสารกรองน้ำที่มีน้ำหนักเบา การทำความสะอาดจึงสามารถทำได้โดยง่าย และผิวมันวาวของแร่แอนทราไซท์ทำให้ตะกอนที่เกิดจากการกรองน้ำ ถูกล้างออกโดยง่าย

– ทำหน้าที่บรรจุในถังกรองเพื่อกรองตะกอน หรือสารแขวนลอย สารกรองแอนทราไซท์ (Anthracite) เป็นสารกรองที่ทำมาจากถ่านหิน มีลักษณะเป็นเกล็ดสีดำ ทำหน้าที่บรรจุในถังกรองเพื่อกรองตะกอน สารแขวนลอย กักเก็บ ตะกอน โคลนตม ไว้ที่ผิวภายนอกได้ดี เหมือนสารกรองทรายและทำหน้าที่ได้ดีกว่ามากตามที่กล่าวมาแล้ว

ขนาดบรรจุ

1 กระสอบบรรจุ 40 ลิตร เกรดมาตราฐาน
Effective Size 1.2 ± 0.05 mm
Grain Size 1 ± 2.9 mm. / Uniformity Coefficient 2 Max
Fixed Carbon 82% Max
น้ำหนักประมาณ 36 กิโลกรัม เหมาะสำหรับงานโครงการ อุตสาหกรรม และกรองน้ำดื่ม

สารกรองน้ำที่ใช้ร่วมกัน

สารกรองน้ำ คาร์บอน Eunicarb ID750 Carbon กะลามะพร้าว
เกลือล้างเรซิ่น เกลือบริสุทธิ์ สำหรับเพื่อฟื้นฟูสภาพ Resin ขนาด 25 ลิตร
สารกรองน้ำ แอนทราไซต์ Ultra Klear Anthracite Premium Grade 40 ลิตร
สารกรองแก้ว AFM Grade 1 Activated Filter Media กรองแก้ว 

หมายเหตุ

– เนื่องจากสารกรอง 1 กระสอบ มีน้ำหนักมากจึงส่งได้เพียงขนส่งเอกชนเท่านั้น จะไม่มีบริการจัดส่งแบบ 1 วันถึง
– มีบริการจัดส่งที่ขนส่งฟรี หากซื้อสินค้ายอดรวมเกิน 2,500 บาท หากยอดรวมต่ำกว่าที่แจ้งมีค่าบริการจัดส่ง เริ่มต้นที่ 150 บาท
– ค่าขนส่งเก็บปลายทาง ราคาตามขนส่งที่ลูกค้าเลือก
– สารกรองน้ำไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้ทุกกรณี เนื่องจากน้ำหนักเกินที่จะส่งแบบเก็บปลายทางได้
– มีบริการเปลี่ยนสารกรองน้ำโดยช่างที่ชำนาญ ราคาเริ่มต้นถังละ 1,500 บาท

สารกรองน้ำ Anthracite So Klearสารกรองน้ำ Anthracite So Klear แอนทราไซต์ ขนาด 40 ลิตร
฿950