สารกรองน้ำ Resin Mixed bed 5 ลิตร เรซิ่น มิกซ์เบด (H+/OH-)

฿1,750

สารกรองน้ำ Resin Mixed bed 5 ลิตร (H+/OH-) เรซิ่น มิกซ์เบด 5 ลิตร เป็นชนิด ion Exchange Resin ขีดความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุสูง สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการน้ำบริสุทธิ์มากๆ

สารกรองน้ำ Resin Mixed bed 5 ลิตร

สารกรองน้ำ Resin Mixed bed 5 ลิตร (H+/OH-) เรซิ่น มิกซ์เบด 5 ลิตร เป็นชนิด ion Exchange Resin ขีดความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุสูง สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการน้ำบริสุทธิ์มากๆ และสามารถกำจัดซิลิกาได้หมด  ซึ่งทำให้น้ำที่ได้มีค่าความต้านทานไม่เกิน 15 เมกกะโอห์ม เป็นสารกรองที่ทำมา Polystyrene Sulphonate มีลักษณะเป็นเม็ดทรงกลมขนาดเล็กสีเหลือง สารกรองมีความชื้น ใช้หลักการทำงานแลกเปลี่ยนประจุระหว่างตัวสารกรองกับประจุในน้ำเป็นชนิดสารกรอง Mixed Bed ที่มีการผสมกันของชนิด Cation และ Anion ทำหน้าที่กำจัดหรือจับสารละลายทั้งประจุบวกและลบออกจากน้ำมี Ionic Form เป็นชนิด H+ และ OH+ ไม่สามารถ Regenerate หรือฟื้นฟูสภาพได้ใช้ในงานผลิตน้ำบริสุทธิ์ สามารถให้ค่า Conductivity ต่ำสุดที่ 0.01 uS/cm 1

การผลิตน้ำ DI Water (Deionized water)

น้ำ DI คือ น้ำที่ผ่านขบวนการขจัดอิออนของสารละลายทั้งหมด ทำให้ได้น้ำบริสุทธิ์ที่ปราศจากเกลือแร่ ไม่มีสารใดๆหลงเหลืออยู่ในน้ำอีก มีเพียงแต่โมเลกุลของน้ำบริสุทฺธิ์ล้วนๆ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า น้ำ ดีมีน (Demineral  Water) ไม่เหมาะสำหรับการดื่ม แต่มีประโยชน์อย่างมากในการทำยา เภสัชกรรม เครื่องสำอาง อุตสาหกรรมเครื่องมืออิเล็กโทรนิกส์ กระบวนการผลิตอาหาร กิจการเสริมความงาม ฯลฯ การผลิตน้ำ DI คือการกรองอิออนออกจากน้ำ โดยใช้เรซิน (Resin) เป็นตัวกรอง จึงต้องทำความเข้าใจกับเรซิ่น ที่ใช้ในขบวนการกรองแบบนี้ เรซิ่นที่ใช้กันอยู่มี 3 ชนิดได้แก่

แคทอิออนเรซิ่น (Cation Resin) เป็นเรซิ่นที่มีอิออนบวก (ประจุ+) เกาะอยู่บนพื้นผิวของเม็ด เรซิ่น เช่น H+ ใช้ดักจับ อิออน + ของสารละลายที่อยู่ในน้ำ
แอนอิออนเรซิ่น (Anion Resin) เป็นเรซิ่นที่มีอิออนลบ (ประจุ-) เกาะอยู่บนพื้นผิวของเม็ดเรซิ่น เช่น OH- ใช้ดักจับ อิออน – ของสารละลายที่อยู่ในน้ำ
มิกซ์เบดเรซิ่น (Mixed Bed Resin) เป็น แคทอิออนเรซิ่น ผสมกับ แอนอิออนเรซิ่น ใช้ดักจับทั้ง   อิออน + และ – ที่หลงเหลือจากการกรองผ่านขบวนการกรองประจุ+ และ – ในขั้นต้น

สารกรองน้ำที่ใช้ร่วมกัน

สารกรองน้ำ แอนทราไซต์ Ultra Klear Anthracite Premium Grade 40 ลิตร
สารกรองน้ำ คาร์บอน Eunicarb ID750 Carbon กะลามะพร้าว 
สารกรองแก้ว AFM Grade 1 Activated Filter Media กรองแก้ว
สารกรองน้ำ แมงกานีส Z Mag Manganese Zeolite ขนาด 25 ลิตร

หมายเหตุ
– กรณีซื้อมากกว่านี้มีส่วนลดเพิ่ม ราคาที่เสนอรวมค่าบริการจัดส่งทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว
– เก็บเงินปลายทางมีค่าบริการเพิ่ม 5%
– มีช่างบริการเปลี่ยนไส้กรองน้ำในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล ค่าบริการเริ่มต้น 1,000 บาท
– มารับสินค้าเองที่หน้าร้าน มีส่วนลดเพิ่ม

สารกรองน้ำ Resin Mixed bed 5 ลิตรสารกรองน้ำ Resin Mixed bed 5 ลิตร เรซิ่น มิกซ์เบด (H+/OH-)
฿1,750