เครื่องกรองน้ำ RO UniPure 50 GPD RO 9 แบบกล่อง Auto Flush

฿4,750

เครื่องกรองน้ำ RO UniPure 50 GPD RO 9 แบบกล่อง Auto Flush 5 ขั้นตอน สามารถกรองน้ำได้ชั่วโมงละ 7 ลิตร โดยประมาณ มีระบบ Auto Flush เพื่อล้างผิวหน้าของ Membrane

เครื่องกรองน้ำ RO UniPure 50 GPD RO 9 แบบกล่อง Auto Flush

เครื่องกรองน้ำ RO UniPure 50 GPD RO 9 แบบกล่อง Auto Flush 5 ขั้นตอน ถังเก็บน้ำแรงดันแบบเหล็กความจุถังขนาด 12 ลิตร สามารถกรองน้ำได้ชั่วโมงละ 7 ลิตร โดยประมาณ มีระบบ Auto Flush เพื่อล้างผิวหน้าของ Membrane เมื่อเครื่องไม่ได้ใช้นานๆ มีฝาครอบพลาสติกสวยงาม พร้อมไฟเสดงผลการทำงานของเครื่อง เครื่องกรองน้ำรุ่นนี้มีระบบไฟฟ้าค่อนข้างมาก ทำให้ลูกค้าที่ต้องการติดตั้งเครื่องกรองน้ำรุ่นนี้ควรมีความรู้เบื้อต้นในการซ่อม หรือบำรุงรักษาเครื่องกรอง

ขั้นตอนการกรอง

ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรองน้ำ PP ขนาด 10 นิ้ว 5 Micron เป็นกรองหยาบ ใช้กรองตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กที่ปนเปื้อนมากับน้ำ เนื่องจากเป็นไส้กรองที่มีความละเอียดมากจึงสามารถลดการทำงานของไส้กรอง Membrane ได้เป็นอย่างมากส่งผลให้ใช้ Membrane ได้นานมากยึ่งขึ้น อายุการใช้งาน 3-6 เดือน

ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรองน้ำ Gac Carbon ขนาด 10 นิ้ว ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกพร้อมดูดซับกลิ่นสี สารเคมี สิ่งสกปรกต่างๆ ด้วยคุณสมบัติของกรองใยสังเคราะห์ทำให้สามารถสกัดสิ่งสกปรกต่างๆที่มากับน้ำได้ดีเยี่ยม อายุการใช้งาน 6-12 เดือน

ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรองน้ำ Block Carbon ขนาด 10 นิ้ว ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกพร้อมดูดซับกลิ่นสี สารเคมี สิ่งสกปรกต่างๆ ด้วยคุณสมบัติของกรองใยสังเคราะห์ทำให้สามารถสกัดสิ่งสกปรกต่างๆที่มากับน้ำได้ดีเยี่ยม อายุการใช้งาน 6-12 เดือน

ขั้นตอนที่ 4 ไส้กรองน้ำ Reverse Osmosis Membrane ขนาด 50 GPD มีความสามารถสามารถในการกรองได้ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน หรือเล็กกว่าเส้นผมถึง 500,000 เท่า สามารถกรองได้ถึง ไอออนและโมเลกุลของสารละลายที่อยู่ในน้ำ ดังนั้น จึงมีเพียง น้ำบริสุทธิ์ เท่านั้นที่สามารถ ผ่านเยื่อเมมเบรน (Membrane) ได้ ระบบเครื่องกรองน้ำ RO จึงสามารถป้องกัน สารตกค้าง และเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถพิสูจน์ ได้ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ทาง ฟิสิกส์, เคมี, พิษวิทยาและ จุลชีววิทยา อายุการใช้งาน 6-12 เดือน

ขั้นตอนที่ 5 ไส้กรองน้ำ Post Carbon ขนาด 10 นิ้ว ชนิดผง บรรจุในกระบอกพลาสติก กรองดักจับกลิ่น สี และคลอรีน ที่อาจหลงเหลืออยู่น้ำที่ได้ สะอาดปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ และรสชาติ นุ่มนวล ชวนดื่ม เป็นไส้กรองคาร์บอน ชนิดเกล็ด บรรจุภายในกระบอกกรองสีขาวที่ทำด้วยพลาสติก สามารถต่อกับ Fitting และ ท่อ PE ได้เลย ทำหน้าที่ในการปรับสภาพน้ำหลังจากผ่านไส้กรอง Membrane ให้มีสภาพเป็นด่างมากขึ้น อายุการใช้งาน 6-12 เดือน

*** อายุการใช้งานข้างต้น วิเคราะห์จากคุณภาพน้ำดิบปกติ เช่น น้ำประปา เป็นต้น ***

การดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำดื่ม

– ไม่ควรติดตั้งไว้ในที่สกปรก อับชื้น และโดนแสงแดดจัดเกินไป
– ควรเปิดน้ำทิ้งทุก 3-5 วันหากไม่ได้ใช้งานเพื่อป้องการการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย
– ควรทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำดื่ม สายยาง ก๊อกน้ำ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
– ควรเปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม ตามระยะเวลาที่กำหนด

ไส้กรองน้ำที่แนะนำใช้ —> ชุดไส้กรอง RO Taiwan 5 ขั้นตอน เกรดใต้หวัน คุณภาพดีมี NSF

หมายเหตุ :

– ถังแรงดันเป็นแบบ 3.2 แกลลอน
– รับประกันตัวเครื่อง และอะไหล่ 1 ปี อุปกรณ์ไฟฟ้ารับประกัน 6 เดือน (ไม่รับประกันไส้กรองน้ำเนื่องจากขึ้นอยู่กับสภาพน้ำดิบแต่ละพื้นที่)
– แถมฟรี!!! ไส้กรองโพลีโพรพีลี (PP) UniPure จำนวน 1 ชิ้น
– ก๊อกน้ำเป็น Ceramic รูปทรงสวยงาม
– ค่าบริการติดตั้งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 700-900 บาท กรุงเทพ และปริมณฑล 800-1,500 บาท
– ราคาที่เสนอรวมค่าบริการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
– หากต้องการให้เก็บเงินปลายทาง +5% ของยอดรวมทั้งหมด

การรับประกันสินค้า 1 ปี ตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิต ต้องติดตั้งเครื่องกรองโดยช่างผู้ชำนาญการ ความเสียหายจากการติดตั้งผิดวิธีจะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน เงื่อนไขการรับประกัน *ไม่สามารถเปลี่ยน หรือคืนเครืองกรองได้ สินค้ามีปัญหาเปลี่ยนอะไหล่ให้ทันที ไส้กรองและอุปกรณ์ติดตั้งไม่อยู่ในเงื่อนไขการรรัประกัน สินค้าต้องใช้งานในสภาวะปกติ ไม่ใช้งานในเชิงพาณิชย์ **เครื่องกรองน้ำสามารถใช้กรองน้ำประปาเท่านั้น หากใช้กับน้ำบาดาล น้ำบ่อ หรือน้ำกร่อย ต้องมีเครืองกรองเพิ่มเติมเพื่อบำบัตน้ำก่อนเข้าเครื่องกรองเท่านั้น ***ต้องมีแรงดันน้ำประปาเข้าเครื่องกรอง อย่างน้อย 20 PSI และไม่เกิน 45 PSI หากแรงดันน้อยเกินไปเครื่องจะไม่ทำงาน หากแรงดันมากเกินไปจะทำให้อุปกรณ์ภายในเครื่องเสียหายได้

เครื่องกรองน้ำ RO UniPure 50 GPD RO 9 แบบกล่อง Auto Flushเครื่องกรองน้ำ RO UniPure 50 GPD RO 9 แบบกล่อง Auto Flush
฿4,750