ไส้กรองน้ำตู้น้ำร้อนน้ำเย็น

฿999

ไส้กรองน้ำตู้น้ำร้อนน้ำเย็น นำเข้าจากเกาหลี

WPU-6***

SEDIMENT FILTER TOTAL ASS’Y_E (6M-P) 400 Baht
PRE-CARBON FILTER TOTAL ASS’Y_E (6M-P) 450 Baht
POST-CARBON FILTER TOTAL ASS’Y_E (12M-P) 450 Baht
U/F MEMBRANE FILTER TOTAL ASS’Y (F-18M-P) 1,000 Baht
NANO MEMBRANE FILTER TOTAL ASS’Y (F-18M-P) 2,200 Baht

WPU-8***

SEDI & CARBON BLOCK FILTER TOTAL ASS’Y_E (4M-P) (F/S) 750 Baht
SEDI & CARBON BLOCK FILTER TOTAL ASS’Y-8″_E (4M-P) (C/T) 750 Baht
POST-CARBON FILTER TOTAL ASS’Y_E (12M-P) (F/S) 450 Baht
POST-CARBON FILTER TOTAL ASS’Y-8″_E (12M-P) (C/T) 450 Baht
U/F MEMBRANE FILTER TOTAL ASS’Y (F-20M-P) (F/S) 1,000 Baht
NANO MEMBRANE FILTER TOTAL ASS’Y (F-20M-P) (F/S) 2,200 Baht
U/F MEMBRANE FILTER TOTAL ASS’Y-8″_E (F-20M-P) (C/T) 950 Baht

* F/S : Free Standing
* C/T : Counter Top

WPU-6*** : WPU-6200F, WPU-6200C, WPU-6520F (RO type), WPU-6500C (RO type)
WPU-8*** : WPU-8200F, WPU-8200C, WPU-8210F, WPU-8210C, WPU-8230F, WPU-8230C, WPU-8250F, WPU-8250C, WPU-8235F, WPU-8235C, WPU-5200F, WPU-2201C, WPU-8500F (RO type), WPU-8510F (RO type)

ยี่ห้อ
ไส้กรองน้ำตู้น้ำร้อนน้ำเย็นไส้กรองน้ำตู้น้ำร้อนน้ำเย็น
฿999