Flocon Plus N Anti-Scale 25 KG น้ำยาป้องกันการเกิดตะกรัน

฿5,650

Flocon Plus N Anti-Scale น้ำยาป้องกันการเกิดตะกรัน เคมีป้องกันการรวมตัวของตะกอนในน้ำดิบก่อนเข้าระบบกรอง Reverse Osmosis ช่วยยืดอายุใช้งานของไส้กรองน้ำ Membrane น้ำยารุ่นนี้เป็นแบบเข้มข้นนะครับ

Flocon Plus N Anti-Scale น้ำยาป้องกันการเกิดตะกรัน

Flocon Plus N Anti-Scale น้ำยาป้องกันการเกิดตะกรัน เคมีป้องกันการรวมตัวของตะกอนในน้ำดิบก่อนเข้าระบบกรอง Reverse Osmosis ช่วยยืดอายุใช้งานของไส้กรองน้ำ Membrane น้ำยารุ่นนี้เป็นแบบเข้มข้นนะครับ ที่อื่นจะผสมน้ำ และกระจายเป็น 4 ถัง ทำให้ขายได้ในราคาประมาณ 1,XXX บาท น้ำยาแอนตี้สเกล Antiscale คือ สารที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการกระจายตัวของแร่ธาตุต่างๆที่มีอยู่ในน้ำก่อนป้อนเข้าไส้กรองเมมเบรน ลดการสะสมก่อเกิดเป็นตะกรันทำให้เมมเบรนอุดตัน กำลังการผลิตน้ำลดลง อาทิเช่น Calcium Sulphate (CaSO4), Calcium Fluride (CaF2), Barium Sulphate (BaSO4), Silica (SiO2), Iron (Fe), Strontium Sulphate (SrSO4) เป็นต้น ซึ่งสารเหล่านี้เป็นต้นเหตุหลักของการเกิดตะกรัน

FLOCON PLUS N เป็นน้ำยาแอนตี้สเกลสำหรับการผลิตน้ำดื่มด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis) ลดการเกิดตะกรันของกรองเมมเบรน ผ่านการรับรองสามารถนำมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำดื่มตามมาตราฐาน NSF และ NSF/ANSI Standard 60 : Drinking Water Treatment Chemicals-Health Effects ของสหรัฐอเมริกา

ใช้เติมในน้ำหลังผ่านขั้นตอน pretreatment ก่อนจ่ายน้ำเข้ากรองเมมเบรน เพื่อลดการอุดตันจากการเกิดตะกรัน ช่วยให้เมมเบรนสะอาด ไม่ต้องล้างเมมเบรนบ่อย ยืดอายุการใช้งานของไส้กรองเมมเบรน (Membrane) กำลังผลิตน้ำไม่ตก และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมให้ระบบ RO ดียิ่งขึ้น ใช้ได้กับเมมเบรนทุกรุ่น

ปัญหาการอุดตันในเมมเบรน (Membrane Fouling) คือการที่เมมเบรนเกิดการอุดตัน และมีสมรรถนะในการกรองหรือ กักกันเกลือได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ สาเหตุหลักเนื่องมาจากแร่ธาตุ และสารแขวนลอยที่อยู่ในน้ำไม่สามารถไหลผ่านได้เกิดการสะสมเป็นตะกอนบนผิวหน้าเมมเบรน และในช่องน้ำไหลในมัดเมมเบรน ทำให้ขัดขวางการไหลของน้ำที่จะซึมผ่านเมมเบรน ส่งผลให้กำลังการผลิตน้ำของระบบกรองน้ำอาร์โอ ลดลง ต้องใช้แรงดันเพิ่มขึ้น หรือบางครั้งอาจมีการสะสมมากจนช่องทางที่ให้น้ำไหลในมัดเมมเบรนแคบลง แรงดันสูญเสียของมัดเมมเบรนสูงขึ้นจนทำให้แรงดันภายในมัดแมมเบรน และนอกมัดเมมเบรนแตกต่างกันมากจนอาจทำให้มัดเมมเบรนแตกเสียหายได้

การล้างเมมเบรนด้วยกรด และด่างบ่อยๆนั้น มีผลต่ออายุการใช้งานของเมมเบรนทำให้อายุการใช้งานสั้นลง ควรป้องกันปัญหาการอุดตันด้วยสาร Antiscale ซึ่งในการใช้งานสามารถป้อนเข้าระบบพร้อมกับน้ำป้อนเข้าเมมเบรน เป็นการป้องกันที่ต้นเหตุ โดยหลักการของ FLOCON PLUS N จะไปรบกวนต่อการทำปฎิกิริยาการตกผลึกของแร่ธาตุในน้ำ และสารแขวนลอยในน้ำที่ป้อนเข้าระบบไม่ให้จับตัว หรือตกผลึกก่อเกิดเป็นตะกรัน โดยที่น้ำยา Anti-scale นั้นมีขนาดโมเลกุลที่ใหญ่กว่าความละเอียดของเมมเบรนมากจึงไม่สามารถทะลุผ่านไส้กรองเมมเบรนไปปะปนกับน้ำ RO ที่ผ่านการกรองแล้วได้

อัตราการใช้ : เติม FLOCON PLUS N ปริมาณ 3-5 ppm โดยคำนวณปริมาณการใช้งานจากปริมาณน้ำป้อนเข้ากรองเมมเบรน (Feed water)

ตัวอย่างการคำนวณอัตราการใช้ FLOCON PLUS N สำหรับน้ำป้อนเข้ากรองเมมเบรนอัตรา 1000 ลิตร/ชั่วโมง

หากมีถังสำหรับผสมน้ำยาแอนตี้สเกลก่อนเข้ากรองเมมเบรน ให้ผสม FLOCON PLUS N 1ส่วนต่อน้ำ 10ส่วน (เช่นถังขนาด100ลิตรใช้ FLOCON PLUS N 10 ลิตร : น้ำ 100ลิตร) แล้วป้อนเข้ากรองเมมเบรนโดยตั้งค่า Dosing pump ที่ 30-50 มิลลิลิตร/ชั่วโมง
Feed น้ำยาแอนตี้สเกล FLOCON PLUS N โดยใช้ Dosing pump จ่ายเข้าน้ำป้อนเข้ากรองเมมเบรนโดยตรง ตั้งค่า Dosing pump ที่ 3-5 มิลลิลิตร/ชั่วโมง

ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม

หมายเหตุ :

– ราคาที่เสนอรวมค่าบริการจัดส่งทั่วประเทศแล้ว มารับสินค้าเองที่หน้าร้าน มีสวนลดเพิ่ม
– สินค้าชนิดนี้ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้ เพราะเมื่อรวมน้ำหนักแล้วเกินที่ขนส่งจะรับ

Flocon Plus N Anti-Scale น้ำยาป้องกันการเกิดตะกรันFlocon Plus N Anti-Scale 25 KG น้ำยาป้องกันการเกิดตะกรัน
฿5,650