สารกรองน้ำ

สารกรองน้ำ คาร์บอน แมงกานิส แอนทราไซร์ และเรซิ่น

สารกรองน้ำ คาร์บอน แมงกานิส แอนทราไซร์ และเรซิ่น เป็นสารกรองที่เอาไว้ใช้บำบัดน้ำก่อนใช้ในกระบวนการต่อไป ทำให้น้ำมีความสะอาด ก่อนที่จะเข้าเครื่องกรองน้ำดื่ม การใส่สารกรองขึ้นกับคุณภาพของน้ำแต่ละพื้นที่ ส่วนใหญ่จะใช้เติมในเครื่องกรองน้ำไฟเบอร์ (FRP) และ ถังกรองน้ำสแตนเลส

ทางบริษัทสามารถตรวจสอบสภาพน้ำของแต่ละพื้นที่ เพื่อใช้สารกรองได้เหมาะกับสภาพน้ำ โดยลูกค้าสามารถส่งตัวอย่างน้ำมาให้ตรวจตัวอย่าละ 1,500 บาท โดยใช้เวลาประมาณ 7 วัน และยังมีช่างที่ชำนาญการเรื่องการติดตั้งถังกรองน้ำ เปลี่ยนสารกรองน้ำ นอกสถานที่

ทั้งนี้ทางบริษัทขอแจกแจงรายละเอียดของสารกรองน้ำแต่ละชนิดดังนี้

  1. สารกรองคาร์บอน (Activated Carbon) เป็นสารกรองที่ลดเรื่อง สี และกลิ่นของน้ำ ทั้งนี้คุณภาพของสารกรอง จะขึ้นกับค่า ID = Iodine Number ของคาร์บอน โดยที่บริษัทจะมีค่า ID ต่ำสุดคือ ID500 ยี่ห้อ Aquasorb และ ID สูงสุดคือ ID1000 กะลามะพร้าว Biosis ราคาของสารกรองน้ำคาร์บอนจะขึ้นกับค่า ID และ วัตถุดิบที่นำมา Activated ขนาดบรรจุถุงละ 50 ลิตร
  2. สารกรองเรซิ่น (Ion Exchange Resins) เนื่องจากสารกรองเรซิ่นมีหลายยี่ห้อแต่ละยี่ห้อก็คุณภาพแต่ต่างกันไป แต่มียี่ห้อหนึ่งในตลาดที่เป็น Resin ที่คงเส้นคงวา ทางเราจึงจำหน่ายเพียงเรซิ่นของ Dow Chemical ยี่ห้อ Dowex และเรามีหลาย ชนิด เช่น IR100, HCR-S, SR1L, AMBERLITE, MARATHON, Nuclear Grade ขนาดบรรจุถุงละ 25 ลิตร

Showing 1–16 of 34 results