ไส้กรองน้ำขนาด 30-40 นิ้ว

ไส้กรองน้ำขนาด 30-40 นิ้ว เป็นไส้กรองน้ำแบบอุตสาหกรรม สำหรับโรงงาน ที่มีปริมาณการใช้น้ำสูง ส่วนใหญ่ใช้ในถังกรองถังกรองคีย์สโตน (Keystone Filter)

Showing all 8 results